• مشتریان عزیز توجه داشته باشید که انجام مراحل چاپ و آماده سازی سفارشات بین 1 تا 2 روز کاری زمان میبرد و ارسال سفارش پس از این زمان انجام میشود

  • بانیلا سعی دارد تمامی سفارشات را طی 1 روز کاری آماده و ارسال کند و اکثر مواقع روال کار به این صورت هست اما این زمان بسته به نوع و تعداد محصولات سفارش داده شده و شرایط خاص متغیر هست

 

 تهران

  • حمل و نقل : در این روش پس از ارسال, سفارش مشتری طی 1 تا 2 روز کاری به دست مشتری میرسد, ارسال وقتی انجام میشود که سفارش شما در بخش “پیگیری سفارشات” در وضعیت “تکمیل شده” قرار بگیرد

  • حمل و نقل رایگان : در این روش پس از ارسال سفارش مشتری طی 2 تا 3  روز کاری به دست ایشان خواهد رسید, ارسال وقتی انجام میشود که سفارش شما در بخش “پیگیری سفارشات” در وضعیت “تکمیل شده” قرار بگیرد

شهرستان

  • پست پیشتاز : در این روش پس از ارسال, سفارش مشتری طی 1 تا 2 روز کاری به دست مشتری میرسد, ارسال وقتی انجام میشود که سفارش شما در بخش “پیگیری سفارشات” در وضعیت “تکمیل شده” قرار بگیرد

  • حمل و نقل رایگان(3-4 روز کاری) : در این روش پس از ارسال, سفارش مشتری طی 3 تا 4 روز کاری به دست مشتری میرسد, ارسال وقتی انجام میشود که سفارش شما در بخش “پیگیری سفارشات” در وضعیت “تکمیل شده” قرار بگیرد