فروشگاه بانیلا با اینکه پیش از این محصولات خود را در برخی مغازه های خاص شهر برای فروش قرار داده بود, اما در حال حاضر فقط از طریق وبسایت رسمی بانیلا حضور فعال دارد.

در بانیلا هیچ پیغامی بی پاسخ نمی ماند